our father which
art in heaven

your heaven
is darkened god
by black birds
of metal
your fields are scorched
torn
by chains of steel
your crosses multiply
your name
a final plea

and even I
name you
father
o my god

my hands fumble for
the gesture of prayer
my eyes
search the vault
of heaven
my heart
is open
to another heart
my spirit
seeks
your spirit

The Fifth Day


 

onze vader
die in de hemelen zijt

jouw hemel
is verduisterd god
door zwarte vogels
van metaal
jouw akkers
zijn verschroeid
verpletterd god
door kettingen
van staal
jouw kruisen
worden talrijk god
jouw naam
een laatste kreet

en toch
noem ik je vader
god

mijn handen
zoeken het gebaar
van bidden
mijn ogen
staren in de
hemelboog
mijn hart
is open
voor een ander hart
mijn geest
is zoekend
naar jouw geest